Vi bryr oss om våra anställda. Vi tror att god hälsa och ett socialt liv reflekterar i bättre resultat i arbetsetik och skapar en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi anser att då våra anställda tillbringar ungefär hälften av sin vakna tid hos oss, bör vi göra det till en minnesvärd, rolig och intressant resa!
Vår kultur är en kombination av en ständigt föränderlig miljö med definierade värderingar och principer så som; jämlikhet, öppen kommunikation, öppenhet och hängivenhet.
Vi håller fast vid dessa värderingar, lika mycket som vi förväntar oss att våra anställa inom organisationen ska göra detsamma.

Vi håller fast vid våra värderingar

 

 

Ödmjukhet

 

Öppen kommunikation

 

Jämställdhet & Rättvisa

 

Hängivenhet

 

Igenkännande

 

 

 

Karriärmöjligheter

Vebion är ett företag med många möjligheter, vårt mål är att accelerera din karriär, inte hämna den. Vi har etablerade interna program för personlig utveckling samt mycket fördelaktiga anställnings kit för varje anställd.

1

Vilka är vi?

Vårt huvudkontor är placerat i Växjö (södra Sverige) och våra två utveckling- och innovations kontor är placerade i Bitola och Skopje (Makedonien).

Läs mer

2

Personlig utveckling

På Vebion tror vi att personlig utveckling är ett viktigt inslag i varje aspekt av en persons liv.

Läs mer

3

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du strävar efter att vara den bästa versionen av dig själv i ditt professionella och personliga liv.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad med vad som händer på Vebion.
Genom våra sociala medier presenterar vi nyheter, nya öppna jobbpositioner och mycket mer!