Topp kompetens dedikerat till era visioner

Genom vår lokala närvaro med utveckling- & innovations kontor i Makedonien och Sverige erbjuder vi en helt transparant, kvalitativ och online-baserad arbets / produktionsprocess där vi möter dagens höga efterfrågan på kvalificerad kompetens.

 

Kvalitet istället för kvantitet

I slutändan är det människor vi arbetar med, relationer och tillit tar lite tid att bygga upp.
Vi har lång erfarenhet av att etablera team åt kunder, likt att bygga en vanlig organisation vet vi att det är en process som kräver noggrann planering och en tydlig strategi för att nå exemplariska resultat.
Vi rekommenderar att man börjar på en mindre skala för att sedan utöka teamet efterhand.

 

Lokal närvaro

Vår lokala närvaro gör att vi kan etablera långa och personliga relationer där vi skapar oss en grundlig förståelse för er verksamhet och det behov ni har. Vi möter er på plats och tillsammans lägger vi upp en anpassad och långsiktig strategi för etableringen av ert team.
Vi erbjuder både kompletta team lösningar där vi tar ett helhetsansvar för att etablera er utvecklings avdelning samt lösningar för kompletterande resurser.
Läs mer om var och ett av områdena nedan.

Kompletta Team

 

Etablera ett komplett team av arkitekter, utvecklare, grafiska designers och mycket mer i er föredragna storlek. Teamet leds av våra projektledare och arbetar enligt en väldefinierad process dedikerat åt er, på heltid och månadsbasis, precis som era övriga anställda.
Om ni har en idé eller vision men inte kunskapen eller tiden att tänka på hur man gör det till en verklighet - vilket är helt förståeligt, så är det här en perfekt approach för er och ert företag. För att optimera förutsättningarna för samarbetet har vi etablerat ett antal tjänster runt ert team, läs mer om dem nedan.

1
Samarbete
Samarbeta dagligen med ert team genom en gemensam yta.
 
Möten
Träffa er projektledare eller teamet face 2 face via Adobe Connect på en daglig eller veckovis basis.
 
Följ progression
Följ projektets progression i realtid genom full åtkomst till de dagliga arbetsprocesserna.
 
Få rapporter
Ta del av slutrapporter varje vecka från er projektledare.
 
Human Resources
Vi bryr oss om våra anställda, det är därför ert team och ni själva kommer att ha tillgång till en tilldelad human resources under hela vårt samarbete.
 
Workshops
Besök ert team när som helst på ett av våra utveckling och innovations kontor under några dagar av närmare arbete eller team building.
 
Arbetsförhållanden
Ert team arbetar från antingen 8: 00-16: 00 eller 9: 00-17: 00 enligt CET och CEST tid, med en 30 min lunchrast.

Övertid ska alltid planeras tillsammans med projektledaren.

 
Skala teamet
Skala ert team upp eller ner på ett enkelt och flexibelt sätt. Teamet kan börja från så lite som en person och uppåt.

Kompletterande Resurser

 

Har ni svårt att hitta och anställa lokal kompetens inom en rimlig tid och budget?
Utöka ert redan etablerade utvecklingsteam på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt genom att rekrytera topp kompetens från våra utvecklings- och innovations kontor.
Personen kommer att sitta på ett av våra kontor, men jobba dagligen tillsammans med ert interna utvecklingsteam och anpassa sig till alla era interna arbetsprocesser, kulturer och värderingar.
Sluta slösa pengar på rekryteringsprocesser och börja fokusera på att utveckla nya och innovativa lösningar.

1

1

Research

a) En team ledare tilldelas.

 

b) Behovsanalys utförs kring vilken kompetens som behövs.

 

c) Rekryterare och HR tilldelas.

 

2

Förberedelse

a) Teamet sätts ihop utav intern och nyrekryterad kompetens.

 

b) All infrastruktur för samarbetet sätts på plats.

 

c) Teamet och kunden möts för första gången.

3

Uppstart

a) Teamet börjar jobba.

 

b) Regelbundna möten hålls.

 

c) Veckorapporter ges ut.

 

d) Uppföljningsmöten hålls kvartalsvis mellan HR och kunden.

 

e) Närvarorapporter ges ut på månadsbasis.